Ochrona danych osobowych-RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "GIODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka formalnych informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest firma Sklep Internetowy Style4You, ul. Legionistów 3 28-400 Pińczów  NIP: 6621686333 poprzez sklep internetowy www.style4you.pl

Skąd posiadamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta klienta na stronie usługodawcy www.style4you.pl lub poprzez złożenie zamówienia jako gość w Naszym sklepie.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

-wysyłki produktów zamówionych na sklepie internetowym tortoweozdoby.pl
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu tortoweozdoby.pl, w tym dokonywania płatności w systemie online.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie usługodawcy).
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy style4you.pl, którym jest:

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy.
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez usługodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz poprzez wyrażenie zgody korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Dlaczego muszę podać swoje dane?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w regulaminie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę (zamówienie) którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz za pośrednictwem strony internetowej usługodawcy tortoweozdoby.pl

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z style4you.pl  i dokonywać zamówień produktów.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe udostępniamy naszym partnerom wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi zgodnie z regulaminem świadczenia usług oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisu style4you.pl.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom prawa walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jakie mają Państwo prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
- Dostępu do swoich danych osobowych
- Sprostowania przetwarzanych przez nas danych
- Ograniczenia przetwarzania danych
- Usunięcia przetwarzania danych, tzw., bycia zapomnianym
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W przypadku chęci „bycia zapomnianym”(usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.

Jednocześnie przypominamy, iż firmaSklep Internetowy Style4You, ul. Legionistów 3 28-400 Pińczów  NIP: 6621686333 której Państwo zaufali jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, marketingu jak to robi większość firm. W takiej sytuacji mogą być Państwo pewni, iż firma Sklep Internetowy Style4You nie udostępnia Państwa danych zewnętrznym firmom w tym przede wszystkim firmom marketingowym.